11/08/2018

ششمین اجرای «آرتامن» در برج آزادی

توسط آیدا دهرونی در 15 مرداد 1397اخبار, روابط عمومی موسیقی فارس-کنسرت گروه موسیقی «آرتامن» 19 مرداد در مجموعه برج آزادی برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی برج آزادی، گروه آرتامن که آخرین بار اردیبهشت امسال نیز روی صحنه رفته بود در آخرین…